VnnMall.com
  
  
Free DVDs  | International  |  How To Order  |  Contact Us  |  My Account  |  Cart Contents  |  Checkout   
  Top » Catalog » International Order
Categories
Manufacturers
Information
Free DVDs
International Order
Shipping & Returns
Privacy Notice
Hướng Dẫn Mua Hàng
Contact Us
International Order International Order
Nếu bạn sống ngoài USA: ( Outside USA Only )

$29.99 cước phí cho mổi lần mua. Mua bao nhiêu cũng chỉ có trả $29.99 cho một lần mua.

Chúng tôi nhận Visa, Mastercard, Discover, American Express, Paypal

Cash ( USD và Euro ). Chúng tôi nhận tiền mặt gởi kèm theo thư nhưng chúng tôi không bảo đảm nếu thất lạc. Bạn nên gởi bằng thư bảo đảm ( Register Mail ).

Phương cách này tốt nếu như bạn sống ngoài nước Mỹ. Chúng tôi cũng nhận trả tiền qua Western Union. Xin bạn email cho chúng tôi tại: [email protected] Chúng tôi sẽ cho biết thêm chi tiết. Hiện tại Western Union, Money Gram có nhiều nơi trên thế giới và rất nhanh. Chúng tôi có thể nhận tiền trong vài phút sau khi bạn gởi.

Trả tiền bằng Western Union hay Money Gram, xin ghi rõ
Tên người nhận là:

Thanh Nguyen
Phone: 1-866-866-0909
Address: P.O.BOX 968
Westminster, CA 92684-0968
USA

Sau khi gởi tiền bằng Western Union hay Money Gram, xin vui lòng email cho chúng tôi pass code vào email: [email protected] Trong email xin ghi rõ bạn order những gì, đại chỉ của bạn và số tiền mà bạn đã gởi cho chúng tôi.

Tôi có phải mở trương mục tại vnnmall.com khi thanh toán bằng Check hoặc Money Order and Cash không?

Không, quý vị không phải mở trương mục thanh toán bằng Check hoặc Money Order. Quy vị chỉ cần viết lên giấy bất cứ DVDs hoặc CDs quí vị muốn mua. Sau đó gửi cùng với Check, Money Order. đến Vnn Mall:

Vnn Mall
P.O.Box 968
Westminster, CA 92683-0968

Please make check pay to Vnn Mall. Nếu muốn nhận tracking number thì phải kèm theo email của bạn.
Continue

Shopping Cart more
0 items


Languages
English
Currencies


All items are authentic, original products from the original manufacturers
Shopping with us is 100% secured and safe. VnnMall uses the highest SSL encryption available.
Free Shipping for orders over $30. International orders can be made by using a check, money order...
Copyright © 2020 VnnMall.com